Stredisko - Holíč

Stredisko Holíč, Školská 701/2, 908 51 Holíč
Holíč
17. 10. 2019 o 16:00 hod. Kurz B